Điều khoản và điều kiện khách hàng của Capricoin

Bằng việc đặt hàng trên trang web Capricoin, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện của Capricoin được nêu ra dưới đây.

Capricoin là tên thương mại của Tập đoàn Jupiter., Ltd và bạn có thể tham khảo thông tin trong các điều khoản và điều kiện sau Tập đoàn Jupiter., Ltd - đăng ký tại Belize với số đăng ký: 130.912 dưới địa chỉ sau: 

Jupiter Group Limited
Suite 102, Ground Floor
Blake Building
Corner Eyre & Hutson Streets
Belize City
Belize 

Bạn cam kết rằng tất cả các hàng hoá và dịch vụ mà bạn đã mua dành cho cá nhân và gia đình bạn chỉ khi bạn chấp nhận email như một phương tiện thông tin liên lạc hợp lệ thỏa thuận giữa bạn và Capricoin.

Hợp đồng cung cấp hàng hoá

Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa nào sẽ được coi là tồn tại giữa bạn và Capricoin trừ khi Capricoin gửi bạn email xác nhận rằng đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý. Bạn cần chắc chắn thông tin email được xác nhận là chính xác càng sớm càng tốt và bạn nên in ra và giữ một bản sao để lưu hồ sơ.

Email xác nhận số tiền được chấp nhận bởi các lệnh đặt hàng để mua hàng hóa từ Capricoin và điều này có hiệu lực bất kể dù bạn có nhận được email hay không.

Capricoin có quyền thu hồi hợp đồng bất kỳ thời gian nào trước khi chấp nhận. Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp bất kỳ lỗi nào hoặc thông tin không chính xác về hàng hóa, bất kỳ mô tả nào được áp dụng đối với hàng hoá, hoặc giá trị của hàng hóa.

Giá và thông tin sẵn có có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông tin trang web

Theo pháp luật để được cho phép vận hành hiệu quả nhất, Capricoin sẽ cung cấp trang web và nội dung trên "như là" cơ sở và không đại diện hay đơn vị bảo đảm nào liên quan đến trang web này hoặc nội dung của nó. Capricoin từ chối tất cả, bao gồm cả ví dụ bảo hành thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Ngoài ra, Capricoin không đại diện hoặc bảo đảm rằng các thông tin truy cập thông qua trang web này là chính xác, đầy đủ.

Xử lý đơn đặt hàng

Capricoin sẽ xử lý đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận đơn đặt hàng của bạn. Một số mặt hàng có thể không có sẵn. Bạn có thể theo dõi tiến trình của các đơn đặt hàng trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Khu Quản lý đặt hàng của bạn.

Xin lưu ý rằng đơn hàng của bạn có thể được gửi đến cho bạn nhiều lần.

Tất cả giá bao gồm thuế doanh thu (nếu có), trừ khi có quy định khác.

Các chuyến hàng đến địa chỉ giao hàng của bạn có thể chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế được áp một lần một lô hàng được chuyển đến đất nước của bạn. Bạn phải chịu ất kỳ khoản phí bổ sung như hải quan. 

Bạn nên lưu ý rằng các chính sách hải quan khác nhau biến đổi từ nước này sang nước khác vì vậy chúng tôi khuyên khách hàng liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để biết thêm thông tin. Lưu ý rằng các lô hàng quốc tế có thể được mở và kiểm tra bởi cơ quan hải quan.

Trả lại

Nếu bạn không hài lòng với đơn hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể trả lại cho chúng tôi trong tình trạng còn nguyên vẹn như ban đầu (chưa mở, với tất cả các con dấu và được thu nhỏ quấn nguyên vẹn) trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng và chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ .

Xin lưu ý: chúng tôi không thể hoàn lại tiền vào các mặt hàng trở lại, nếu chúng đã được mở hoặc được sử dụng một phần.

Trách nhiệm hữu hạn

Phần trách nhiệm này chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

Trừ những gì được nêu dưới đây, Cả ban điều hành của Capricoin, nhân viên hoặc đại diện khác sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại được phát sinh liên quan đến việc sử dụng các trang web này.

Capricoin không chịu trách nhiệm đối với thương vong của cá nhân mà chỉ ở mức độ duy nhất mà nó phát sinh là do sự cẩu thả của sản phẩm, của giám đốc, nhân viên hoặc đại diện khác.

Capricoin không chịu trách nhiệm (trừ những gì được nêu ra dưới đây) cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót và có quyền thay đổi thông tin, thông số kỹ thuật và mô tả về hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ được liệt kê.

Trong trường hợp không chắc rằng bạn nhận được hàng hóa mà không như những gì bạn yêu cầu hoặc bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hoặc là số lượng khác với số lượng được ghi trên mẫu đơn đặt hàng của bạn, Capricoin chịu trách nhiệm, tùy theo lựa chọn riêng mình, tận dụng hiệu quả những sai sót của những đơn hàng không được chuyển, thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hoặc hoàn trả lại bạn số tiền hàng hóa MIỄN LÀ bạn thông báo cho Capricoin vấn đề bằng văn bản gửi về care@capricoin.com trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng.

Capricoin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả và mất dữ liệu, mất thu nhập hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc hư hỏng tài sản và / hoặc mất từ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng các trang web Capricoin hoặc cho bất kỳ sản phẩm được mua từ các trang web Capricoin. Capricoin sẽ chỉ chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp lên đến tổng cộng tối đa giá của sản phẩm được mua đối với bất kỳ khiếu nại nào.

Hành vi bất hợp pháp

Tội phạm thường sử dụng một cái tên giả hoặc một thẻ tín dụng có tên hợp lệ để đặt hàng. Bất cứ ai bị bắt cố tình nhập một đơn đặt hàng có sai sót hoặc hư cấu sẽ bị truy tố đến mức tối đa theo pháp luật. Chúng tôi theo dõi "dấu vân tay" điện tử của mỗi đơn hàng được đặt trên trang web Capricoin để chúng tôi và tất cả các cơ quan phòng chống tội phạm và truy tố hợp pháp theo dõi người dùng cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trên trang web của chúng tôi.

Điều hành luật

Bất kỳ thỏa thuận giữa Capricoin và bất kỳ đơn hàng từ Capricoin phải tuân theo Luật của Belize.

Sửa đổi điều khoản

Jupiter Group Limited bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ sửa đổi những điều khoản này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày tháng và thời gian đăng tải trên trang web Capricoin. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho đơn hàng của bạn một khi bạn đã nhận được email xác nhận. Họ sẽ thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện khác dưới bất cứ hình thức nào. Hãy in ra và giữ lại một bản sao các điều khoản và điều kiện khi bạn đã nhận được email xác nhận.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@capricoin.com

 

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi đem đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn duy trì sử dụng mà không thay đổi trình cài đặt của mình, chúng tôi tin rằng bạn hẳn đã rất hài lòng khi nhận được tất cả cookies trên trang web Capricoin.